Dragon Logistics Corp2F, Xinshidai Building No. 1, Huli Road, Xiamen, Fujian, China 361006

 • Country : China
 • Place:
 • Address:2F, Xinshidai Building No. 1, Huli Road, Xiamen, Fujian, China 361006
 • Fax:+ 86 21 5180 1799
 • Website:
 • Agent Name:Michelle Hong / Michelle Wang
 • Sector : Freight Forwarders
 • Phone: + 86 21 5180 1706
 • Email: michellehong@dragon-logistics.com; michellew@dragon-logistics.com
 • P.O Box :NA
 • Whatsapp:0 000 0000 000
 • Agent Email:michellehong@dragon-logistics.com; michellew@dragon-logistics.com